Logo FSK Gbelan

FSK Gbelan termíny vystúpení v roku 2017

28.2.2017 – Gbely - Dom pokojnej staroby

28.04.2017 – Gbely - Stavanie mája pred MsÚ

27.05.2017 - Bukovec – folklórne slávnosti

24.06.2017 – Gbely - Gbelská paráda

18.06.2017 - Šaštín-Stráže – folklórny festival Mikroregiónu Šaštínsko

9.9.2017 – Rohatec – Za Rohatcem za dedinú

10.09.2017 – Podbranč – hodové slávnosti

30.09.2017 - Gbelské hodové slávnosti

08.10.2017 – Gbely - súťažná prehliadka folklórnych skupín

15.10.2017 – Gbely - Mesiac úcty k starším

19.10.2017 – Gbely – Dom pokojnej staroby

05.12.2017 – Gbely – Adventná dedinka

Webhosting sponzoruje webhosting.inet.sk Grafika a implementácia Vladimír Kormančík