Logo FSK Gbelan

FSK Gbelan termíny vystúpení v roku 2018

12.5.2018 – Kátov - Kvetinové dni

23.06.2018 – Gbely – Gbelská paráda

04.08.2018 – Vrádište – Ukončenie žatvy

6.10.2018 - Stupava – Dni zelá

17.10.2018 – Gbely – Stretnutie naftárov dôchodcov

18.10.2018 – Gbely – Dom pokojnej staroby

20.10.2018 – Prievaly – Obecné slávnosti

07.12.2018 – Gbely – Adventná dedinka

Webhosting sponzoruje webhosting.inet.sk Grafika a implementácia Vladimír Kormančík